Deze keuze volgt uit andere keuzes op deze pagina
Uw configuratielink lijkt ongeldig

Om het model te configureren Kangoo  klik hier

In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt RENAULT zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de officiële RENAULT-verdelers. Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingselementen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als accessoire). Raadpleeg uw plaatselijkeRENAULT-verdeler om de meest recente informatie te verkrijgen.