Technische vragen

Hier vindt u de belangrijkste technische vragen die u zich misschien stelt, en hun antwoorden.

Wat is het antislipsysteem (ASR) dat wordt aangekondigd voor LAGUNA?

Een ASR antislipfunctie voor het wegrijden en de acceleraties vult bij slechte bandengrip de werking van het ESP-systeem aan. De computer meet ononderbroken het verschil in draaisnelheid tussen de vier wielen. Wanneer wordt vastgesteld dat één van de aangedreven wielen doorslipt, wordt dit wiel afgeremd en wordt een deel van het koppel overgebracht naar het andere aangedreven wiel. Terzelfder tijd zorgt de elektronische regeling van de gasklep ervoor dat het motorkoppel wordt verlaagd.

Wat is noodremhulp (AFU)?

Noodremhulpsysteem. Sensoren registreren de snelheid waarmee het pedaal wordt ingedrukt. Zodra een noodsituatie wordt vastgesteld, bouwt een specifieke versterker een extra druk op in het remcircuit, bovenop de druk die wordt uitgeoefend door het indrukken van het rempedaal. Op die manier kan veel sneller het volledige remvermogen worden benut, wat ook een snellere ABS-regeling toelaat. Met dit systeem blijven die maximale remdruk en de ABS-werking behouden zolang de bestuurder het rempedaal niet volledig heeft losgelaten. Bij gewone remmanoeuvres grijpt deze voorziening niet in.
Voor meer informatie over de noodremhulp, klik hier.

Wat is het ABS?

Het ABS is een antiblokkeerremsysteem. Met behulp van sensoren in ieder wiel detecteert het systeem het eventuele blokkeren van een wiel bij krachtig remmen. Als een wiel blokkeert, verlaagt een computer de remdruk op dat wiel. Op die manier kan de bestuurder de wagen in de juiste koers houden.

Voor alle andere technische vragen, klik hier.